Какво е Парти Груп Ентъртейнмънт?

Концепция

Най-простото обяснение на въпроса „Какво е Парти Груп Ентъртейнмънт?“ е организация.

Основната цел на организацията е да бъде събирателна на всички възможни браншове в културния живот на Русе, както и някои конкретни сектори, които предоставят различни услуги. Стремежът ние да подпомагаме културният живот в Русе с всички налични методи. Чрез дейностите ни да можем да предложим и развитие на млади артисти и културни дейци.

…няма невъзможни неща.

Структура

Организацията има ядро от личности, което взема решенията на всички нива. От друга страна на организацията стоят всички членове, участници и доброволци към организацията. Те имат право на консултативен глас.

Юридически статут

От една страна Парти Ентертейнмънт е юридическо лице, регистрирано по ЗЮЛНЦ в обществена полза. Данните на сдружението са:

Сдружение „Парти Ентертейнмънт“
ЕИК: 206146551
Адрес: гр. Русе 7000, ул. Бистрица No 2, вх. 1, ет. 1, ап. 4
Представляващи:
ИВО ДИМИТРОВ МИНЧЕВ
ЕМИЛ ЮЛИАНОВ КЕХАЙОВ
ЦВЕТЕЛИН ЕМИЛОВ БАЛТОВ

Устава на сдружението може да прочетете тук.

Според вида на дейността, която извършваме можете да видите и други юридически форми, която използва организацията са Еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговски закон:

Парти Груп Русе ЕООД
ЕИК: 205311181
Адрес: гр. Русе 7000, ул. Бистрица No 2, вх. 1, ет. 1, ап. 4
МОЛ: Емил Кехайов

Еагра ЕООД
ЕИК: 205461380
Адрес: гр. Русе 7000, ул. Цариброд 4
МОЛ: Иво Минчев

Тук е момента да направим разлика между ОРГАНИЗАЦИЯ и СДРУЖЕНИЕ. Сдружението е само една от юридическите форми на Организацията. Организацията Парти Груп Ентъртейнмънт сама по себе си е просто бранд (търговска марка), която се използва от двете регистрирани дружества описани по-горе.

Сдружението се използва тогава, когато е необходимо да се работи в обществена полза, когато се работи с прокети, когато се извършва дейност подпомагана от спонсории други подобни случаи.

Фирмата може да се използва във всички останали случаи.

Решението коя юридическа форма може да се използва в даден случай се взема от юридическите ръководители на дружествата.